La Falla Felipe Bellver ja té als seus representants 2023

El divendres 22 d’abril, en Junta General Extraordinària, la secretària de la Falla Felipe Bellver-Mare Rafols va tindre el plaer de nomenar els seus representants per a les Falles 2023.
• President Infantil: Álvaro Tomás i Vallés
• Fallera Major Infantil: Lucía Pascual i Prosper
• President: Óscar Martínez i García
• Fallera Major: Sarahy Giménez i Gómez

Comença un nou exercici ple de somnis per als acabats de triar.
Enhorabona!!!